Dup? atātea filme moderne, rapide, zgomotoase ?i spectaculoase, s? lu?m o binemeritat? pauz?.

Pauz? numit? "Bound for Glory". Bound for Glory este  pe scurt, o ecranizare a autobiografiei unuia dintre cei mai interesan?i ?i aprecia?i cânt?re?i americani, ap?rut în perioada marii crize economice, pe numele sau Woody Guthrie.
 
"Rain follows the plow" (ploaia vine dup? plug) a fost aproape o ideologie în America spre sfâr?itul secolului 19. Aceast? credin?? a f?cut ca foarte mul?i oameni s? colonizeze zona central? a Americii, a?a-numitele "Great Plains", zon? aproape de?ertic?, în speran?a c? prezen?a culturilor va determina apari?ia ploii. Dup? ani de agricultur? relativ intensiv? ?i f?cut? f?r? grij?, p?mântul din acele zone a cedat, dând na?tere la uria?e furtuni de praf ?i f?când via?a imposibil?, exact în perioada marii crize economice din anii 30. Consecin?a a fost o migra?ie masiv? dinspre centrul Americii c?tre regiuni mai bogate printre care ?i California. Printre migran?i, ezitantul Woody Guthrie, recomandandu-se ca pictor de firme, l?sându-?i nevasta ?i copii în Texas.
 
Ajuns în Los Angeles, Guthrie devine cânt?re? ?i activist pro-sindicat. Din acest moment, filmul se concentreaz? pe refuzul lui Guthrie de a accepta orice fel de în?elegere, fie ea ?i indirect?, cu "exploatatorii" ?i dorin?a lui continu? de a fi al?turi de oamenii chinui?i care î?i duceau via?a de pe o zi pe alta în taberele de munc? de la marginea ora?ului.
 
L?sând la o parte politica, Woody Guthrie a fost un mare artist. Majoritatea cânt?re?ilor de muzic? folk, rock, country, blues (Bob Dylan, Bruce Springsteen, Jonny Cash ?i foarte mul?i al?ii) s-au inspirat din muzica lui. Unul din cântecele sale (this land is your land) este cântat ?i azi în toate ?colile americane. El ?i înc? o mân? de oameni au pus probabil bazele celebrului patriotismului american, patriotism care a ap?rut în acei ani, ai marii crize economice.
 
Filmul ne ajut? un pic s? în?elegem cum s-a întâmplat asta. Ne ajut? s? în?elegem cum a fost posibil ca în urma unei crize economice profunde, care a adus o ?ara uria?a în genunchi, s? se nasc? o na?iune mare, prin solidaritate ?i conflict, între?inute cu ajutorul muzicii.
 
David Carandine joac? excep?ional, într-un film t?cut, lent, discret. Lucrurile se întâmpl? încet, ap?s?tor, întreaga construc?ie care conduce la apari?ia cânt?re?ului Woody Guthrie dureaz?. Dar în momentul în care acesta apare, în?elegem exact de ce. Nici unul din gesturile lui ulterioare nu mai are nevoie de explica?ie.
 
Filmul nu arat? nici copil?ria lui Guthrie, nici anii în care acesta era deja celebru. Este în ultim? instan?? o poveste despre supravie?uire în acei ani, despre un anumit gen de supravie?uire care în ziua de azi e aproape imposibil? - supravie?uirea f?r? renun?area la o parte din sine. Prezentat? realist (inclusiv sacrificarea familiei, copiilor, anumitor prieteni). R?mâne ca fiecare dintre noi s? decid? dac? e bine sau r?u.
 
A?a c?, pentru cei care mai suport? filme vechi, pentru cei care apreciaz? muzica folk. pentru ce care nu au pus înc? America la index, acest film merit? v?zut. A, era s? uit. David Carandine cânt? personal toate cantecele din film. Repet ce-am zis ?i cu alt?  ocazie, oamenii ??tia nu se joac?.Sorin Milutinovici
Comentarii (0)
Sigur nu cel mai bun film al lui Polansky, poveste prea pu?in interesant?, īn fond, ?i final previzibil.
Ciocnirea culturilor e strict partea captivanta si savuroasa a peliculei, dealtfel transpunand o drama a unei familii dezbinate
CELE MAI CITITE ARTICOLE
Nu exista articole cu aceste conditii!
CELE MAI COMENTATE ARTICOLE
Nu exista articole cu aceste conditii!